Poppi Design
trycksaker.jpg

Trycksaker

Jag designar och producerar trycksaker av alla de slag. Det kan vara allt från enklare foldrar till mustiga och matiga rapporter eller årsredovisningar. Samt förstås även annonser och skyltmaterial. Vad behöver du hjälp med?

ag-agera.jpg
iogt-rapport.jpg
dagnys-skyltar.jpg
sting-omslag.jpg
sting-uppslag.jpg
crd-folder.jpg
mind-handbok.jpg
ag-rapport.jpg
iogt-annons.jpg
bw-premier-collection.jpg
mind-rapport.jpg